Inloggen

DutchEnglishFrenchGermanNorwegianPolishSpanishSwedish

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Topcosta Estates verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor en familienaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Voorkeuren woningtype en locatie
– Uw gewenste prijsklasse
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@topcostaestates.com, dan verwijderen wij onmiddellijk deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Topcosta Estates verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: u van zo goede en correcte informatie voorzien over de aankoop van vastgoed in Spanje en al de aanverwante info hieromtrent.
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en woningaanbod.

Geautomatiseerde besluitvorming

Topcosta Estates neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke of vervelende en ongewenste gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar bijvoorbeeld de directie of een medewerker van Topcosta Estates bij betrokken is.

Topcosta Estates gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Woningmail, e-mail programma dat automatisch e-mails verzendt op basis van door de betrokkenen zelf opgegeven criteria. Betrokkenen zelf kan de gegevens aanpassen of zich van de mailinglijst uitschrijven.
Pipedrive, verwerking van persoonsgegevens en bijhouden van contacten, omschrijving wensen, doorlopen van proces tot aankoop woning in Spanje. Deze gegevens zijn alleen intern beschikbaar door de directie en naaste medewerkers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Er is geen limiet gebonden aan het bewaren van deze gegevens, tenzij door betrokkenen anders opgegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens worden alleen gedeeld na expliciete toestemming van de betrokkenen. Alleen dan wanneer dit in belang van betrokkenen is voor informatieverstrekking of diensten verwant aan de eventuele aankoop van een woning of bouwperceel in Spanje.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Topcosta Estates gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Topcosta Estates gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Topcosta Estates en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@topcostaestates.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk binnen de vier weken, en dit op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De gegevens zijn uitsluitend in te zien door medewerkers en directie van Topcosta Estates. Toegang is strikt persoonlijk en wachtwoord beveiligd. Topcosta Estates neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@topcostaestates.com

Topcosta Estates bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u aangeeft niet van onze diensten gebruik te willen maken, zullen we uw gegevens uit het systeem halen. Omdat ons gebleken is dat de aankoop van een woning in Spanje regelmatig een proces is van vele jaren, laten we de gegevens in het systeem staan zodat we betrokkenen na een aantal jaren nog steeds goed van dienst kunnen zijn.

Topcosta Estates verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Topcosta Estates blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Verantwoordelijke

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eigenaar: Wim Borghmans
NIE: X2786540K
Commerciele benaming: TOPCOSTA ESTATES
Website: www.topcostaestates.com
Adres: Avenida Juan Carlos I, 59, 59b, 03440 Ibi – Alicante
Telefoonnummer: 0034 966 552 725
E-Mail: wb.consultingspain@gmail.com

 

Vragen over onze privacy policy?


Compare listings

Vergelijken
Chat